بایگانی

۱۸ تیر ۱۳۹۹

پس از گذشت ۲۱ سال٬

سرنوشت سعید زینالی هم‌چنان مشخص نیست

زیتون– سرنوشت سعید زینالی دانشجویی که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد، تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سال ۷۸ و پس از بازداشت و ناپدید شدن ادامه…