اورانیوم

رد هرگونه ادعایی درخصوص فعالیت های پنهانی هسته ای توسط ایران

زیتون– کاظم غریب آبادی٬ سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، هرگونه ادعایی درخصوص فعالیت های پنهانی هسته ای توسط ایران را رد کرد. شب گذشته (یکشنبه) خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی

در «انبار تورقوزآباد» تهران رد اورانیوم پیدا شد

زیتون– آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انباری در تورقوزآباد تهران رد پای اورانیوم کشف کرده است. خبرگزاری رویترز امروز (یکشنبه) از قول دیپلمات‌ها گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نمونه‌های آزمایش شده از یک انبار اتمی مورد ادعای