انفصال از خدمت

حکم انفصال از خدمت رییس ستاد ابراهیم رئیسی از شهرداری مشهد موقتا متوقف شد

زیتون– فیاض شجاعی٬ دادستان دیوان محاسبات کل کشور٬ ضمن تایید صدور حکم «انفصال از خدمت» برای شهردار مشهد و ابلاغ آن به وی و وزارت کشور گفت که تقاضای اعاده دادرسی از سوی صولت مرتضوی امروز ارائه شده و با