بایگانی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

احتمال باز شدن پرونده ترورهای قدیمی:

???? دستگیری کلاهی، تحویل کشمیری

احتمال باز شدن پرونده ترورهای قدیمی:

زیتون- اخبار ساعت ۲ ظهر امروز تهران، سخنان سخنگوی نیروی انتظامی، سعید منتظر المهدی را مبنی بر بازداشت «یکی از منافقین که از عوامل انفجار حزب جمهوری بود» در کشور آلبانی خبر داد. انتشار این خبر، حتی پیش از اینکه ادامه…