انصاری

منصور ارضی: امام حسین فحش می داد

زیتون– معاون حقوقی رییس جمهوری به اظهارات منصور ارضی در مورد امام سوم شیعیان اعتراض کرد. منصور ارضی در واکنش به انتقادها از فحاشی در

آخرین مطالب