انجمن جامعه شناسی ایران

رییس سابق انجمن جامعه شناسی ایران درگذشت

زیتون– محمدامین قانعی‌راد، رییس سابق انجمن جامعه شناسی ایران، درگذشت. محمدامین قانعی‌راد از جامعه‌شناسان ایرانی، رییس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیئت علمی و استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بود. محمدامین قانعی راد دارای مدرک کارشناسی

بازنگری در درس‌های پژوهش‌گری علوم اجتماعی را متوقف کنید

 زیتون- انجمن جامعه شناسی ایران در نامه ای خطاب به حسن روحانی به نتیجه کار کارگروه علوم اجتماعی شورای تخصصی تحول وارتقاء علوم انسانی که به عنوان «ماحصل فعالیت گروه به منظور بازنگری در عنوان های درس‌های کارشناسی رشته پژوهشگری