انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف

هشدار به «نماینده حاکمیت» در دانشگاه شریف

زیتون– محمدحسین بیات، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف٬ در دیدار با ابراهیم رئیسی به او هشدار داد که «اگر برای رهایی از وضعیت بحران زده‌ی کنونی، راه حلی عقلانی، مبتنی بر تجربه و کارآمد ارائه ندهید، از جانب