امیرحسین ترکاشوند

ترکاشوند: بسیاری از همسران امامان حجاب نداشتند

زیتون–  امیرحسین ترکاشوند، نویسنده کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر (ص)»، با طرح این پرسش که حجاب زنان غیرآزاد مسلمان نمازخوان از نظر شرعی چگونه بوده است، گفت: «هیچ یک از فقهای ما در طول تاریخ، حجاب روسری، جوراب و آستین غیر

نقد کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» در نخستین جلسه کرسی آزاداندیشی

زیتون- کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب در بستر تاریخ و فرهنگ عصر نزول و نقد کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر»، با حضور دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر حسین داورزنی، دکتر بهزاد حمیدیه و امیرحسین ترکاشوند، روز ۱۴ اردیبهشت در تالار

حجاب شرعی در عصر پیامبر

اشاره:  متن پیش رو،  معرفی کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» نوشته ی امیرحسین ترکاشوند است که توسط حسن یوسفی اشکوری به نگارش در آمده است. این متن در شماره دوم نشریه الکترونیکی «آزادی اندیشه»  منتشر شده است.. *** حجاب شرعی در