اعتصاب بازاریان

اعتصاب بازاریان از سنندج تا تهران

زیتون– بنابر اخباری از که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است٬ امروز (دوشنبه) بازار برخی شهرهای ایران از جمله سنندج٬ چندین شهر دیگر در غرب

گسترش اعتصاب بازاریان

زیتون– اعتصاب بازاریان تهران برای روز دوم ادامه یافت. همچنین اعتصاب بازاریان شهرهای دیگری نظیر اصفهان، اراک و کرمانشاه از امروز آغاز شد. روز گذشته کسبه بازار