اعتصاب بازار

سومین روز اعتصاب بازار

زیتون– گزارش‌ها و تصاویری منتشر شده در شکبه‌های اجتماعی حکایت از ادامه اعتصاب و برپایی تجمعات پراکنده در روز چهارشنبه در برخی نقاط بازار هست. بخش‌هایی

بازار تهران در اعتصاب

زیتون- کسبه بازار بزرگ تهران امروز دست به اعتصاب زدند. همزمان با اعلام سیاست جدید دولت ایران برای سه نرخی شدن ارز، کسبه بازار تهران