اعتراضات فرانسه

دعوت به رواداری

زیتون– برخی از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی٬ در واکنش به اعتراضات مردم فرانسه٬ رییس جمهوری این کشور را دعوت به رواداری با معترضین کردند. معترضین در فرانسه از چندی پیش در اعتراض افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی به خیابان‌ها آمده بودند.