بایگانی

۲۸ شهریور ۱۳۹۵

نماینده رییس جمهوری انتخابات را مخدوش خواند

رییس جدید شورای فرهنگی-اجتماعی زنان انتخاب شد

زیتون- انتخابات رییس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان برگزار و زهرا آیت‌اللهی به عنوان رییس جدید شورا انتخاب شد. با این وجود اشرف بروجردی، نماینده رییس جمهوری در شورای فرهنگی زنان، انتخابات را «مخدوش» توصیف کرد. زهرا آیت‌اللهی با کسب ادامه…