استخدام معلم

لیست بیماری‌های مانع از معلمی٬ منتشر شد

زیتون– انتشار «شیوه نامه» جدید آموزش و پروش برای استخدام معلم، اعتراض معاونت حقوق شهروندی دولت را برانگیخت. بر اساس این «شیوه نامه» که در ۱۸ بند و ۲۶۶ تبصره نوشته شده، زنان‌ نابارور، افرادی که دیر یا زود به