استانداری تهران

اطلاعی در مورد ابعاد و اجزاء طرح ۷ هزار گشت ارشاد نامحسوس نداریم

زیتون- معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران ضمن تاکید بر لزوم اجرای طرح هایی در خصوص امنیت اجتماعی و اخلاقی در کشور طرحی که در حال حاضر توسط نیروی انتظامی تهران بزرگ اجراء می‌شود از جمله اقدامات ضروری دانست. اشاره محسن نسج همدانی به