ارتش ایران

تعداد کشته شدگان کلاه سبزهای ارتش به پنج نفر رسید

زیتون- سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، امروز (چهارشنبه) مرگ چهار تن از کلاه سبزان ارتش در سوریه را تایید کرد. هرچند که اندکی بعد از این تایید رسمی این خبر که شایعه آن از روز قبل منتشر شده بود،