ابوالفضل ابوترابی

با موافقت آیت الله خامنه‌ای قوه قضاییه از سود حساب‌ها برخوردار می‌شود

زیتون– ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، دلیل وجود حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه را «سود قابل توجه» این حساب‌ها دانست. به گفته او از ۲۰ سال قبل، زمانی که محمد یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، حساب‌هایی