آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید خراسانی: جان و مال یک غیرشیعه همانند یک مرجع تقلید باید حفظ شود

زیتون- آخرین فتوای آیت الله وحید خراسانی، نقطه پایانی بود بر تبلیغات برخی رسانه ها که مراجعی همچون او را به ضدیت با اهل سنت متهم می کنند. این مرجع تقلید شیعیان در فتوایی اعلام کرد که جان و مال و