آزاد راه تهران-شمال

جنگل به‌جای طلب پیمانکار

زیتون– بهرام پارسایی، سخنگوی اصل نود مجلس خبر داد که دولت محمود احمدی‌نژاد در پروژه‌ای به جای دستمزد، «زمین و منابع طبیعی» به «پیمانکار اتوبان تهران-شمال» داده است. پارسایی در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق با اشاره به این‌که «اسناد این