آثار دوران سلجوقی

آسیب به دو ظرف سفالی سلجوقی در موزه ملی

زیتون– مدیرکل موزه ملی ایران خبر داد که واژگونی دیواره شیشه‌ای یک ویترین در این موزه به دو ظرف سفالی متعلق به دوره سلجوقیان آسیب رسانده است. جبرئیل نوکنده، باستان‌شناس و مدیرکل موزه ملی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا، از