آب سنگین

تایید خبر فروش آب سنگین به آمریکا

زیتون– بهروز کمالوند، سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد  که این سازمان برای فروش مازاد آب سنگین کشور، با در نظر گرفتن مسائل استراتژیک و اقتصادی و تجاری، کشورهای مختلف را بررسی کرده و با بعضی از آن‌ها در مراحل نهایی

آمریکا از ایران آب سنگین می‌خرد

زیتون-  روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی مدعی شد دولت آمریکا قطعات و مواد استفاده شده در برنامه هسته‌ای ایران را خریداری می‌کند. بنا به این گزارش، قرار است مراحل نهایی عقد قرارداد، روز جمعه ۲۲ آوریل در وین