اسفند ۲۹, ۱۴۰۲

دزدی حکام روز روشن است

آقای کاظم صدیقی سالهاست که با سخنان ناشایست و بی‌جایش نسبت به رابطه برخی افراد با امام زمان اعتقادات جوانان و آبروی روحانیت را نشانه رفته است. مسخره‌تر این‌که به همراه سخنان بی‌پایه‌اش گریه‌های غیر معمولی از خود نشان می‌دهد.

«سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام»؛ بیانیه زندانیان اعتصابی

بیانیه زندانیان اعتصابی “سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام” مردم شریف و آزاده ایران ما جمعی از زندانیان طی هفت هفته گذشته در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام و برای توقف این ماشین کشتار و اعدام، هر سه‌شنبه اعتصاب