اسفند ۱۷, ۱۴۰۲

آزادی اندیشه | شماره ۱۴

فهرست مطالب ژورنال آزادی اندیشه موضوع ویژه: زن، زندگی، آزادی – ۲ مطالعه آنلاین یا دانولد نسخه پی دی اف سفارش نسخه چاپی ژورنال فارسی دگردیسی نسلی در صاحب‌منصبان سیاسی ایران/مهرزاد بروجردی بیگانه‌انگاری بهائیان در سرزمین خویش: روند بهائی‌ستیزی از

انتخابات و خودکامه‌گان

توی یک عالم دیگری سیر می‌کرد. در عوالمی که به واقعیت راه نداشت. تک‌تک جمله‌هایی که بیان می‌کرد و سفارش‌هایی که در باب انتخابات مجلس، خطابه می‌کرد؛ انگاری یک عمد و قصدِ غریبی را در دل خود داشت. سعی می‌کرد