فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

حکمرانی خوب، هوش حکمرانی و دومینوی شکست سیاسی!

این روزها خبرهای بسیاری از جلسات برنامه ریزی، تصمیم گیری و طرح راهکارهای جدید جهت برخورد با بی حجابی از سوی مقامات به گوش می‌رسد؛ سرداری که زنان را به شناسایی از طریق دوربین تهدید می‌کند، امامان جمعه ای که

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست از حکایت گلستان آغاز کنیم که «یاد دارم که در ایام طفولیت، متعبّد بودم و شب‏خیز و زاهد و پرهیزکار. شبی در خدمت پدر