اسفند ۱۴, ۱۴۰۱

طفلان مسموم و استراتژی قدرت 

چه رفتاری می‌تواند شنیع‌تر از مسمومیت عمدی کودکان باشد؟ مواجهه ابتدایی شاید این نکته را پیش بکشد که چه اهمیتی دارد که منبع شرارت کجاست و بر چه مبنایی استوار است، مهم این است که هر چه زودتر باید شرّ

«جنگ نعمت است»؛ حمله‌ شیمیایی به مدارس دخترانه چه پیامدهایی دارد؟

هرچند ابهام در عوامل احتمالی و انگیزه‌های مسموم کردن دانش‌آموزان دختر امکان تحلیل این ماجرا را سخت کرده، اما از عواقب احتمالی این حملات شیمیایی می‌شود نوشت. (این ابهام و این وضعیت سه‌ماهه‌ یادآور سه روز نخست شلیک به هواپیمای

حمله‌ی شیمیایی به دختران دانش‌آموز کار چه کسانی می‌تواند باشد؟ 

چند ماه است که پروژه‌ی جنایت‌کارانه‌ی جدیدی در کشور کلید خورده و در روزهای اخیر شدت و گسترش یافته و آن، پروژه‌ی حمله‌ی شیمیایی به مدارس دخترانه است. طی این عملیات جنایت‌کارانه صدها دانش‌آموز مسموم و در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند.