آذر ۱۳, ۱۴۰۱

انجمن صنفی فیلم‌نامه نویسان سینما تمام فعالیت‌های خود را تعلیق کرد؛ «ما سخن مردم را شنیده‌ایم» 

زیتون –انجمن صنفی فیلم‌نامه نویسان سینما با انتشار بیانیه‌ای در روز یکشنبه، سیزدهم آذر تمام فعالیت‌های خود را «تا فرجام نامعلوم این شرایط » تعلیق کرد. این بیانیه «نادیده انگاشتن و انکار مطالبات مردم» درباره آزادی، عدالت و کرامت انسان

چرا معترضان در ایران خیابان را رها نمی‌کنند؟ 

میثم سعادت: دکتر آصف بیات جامعه‌شناس و نویسنده کتاب‌های درخشان «سیاست‌های خیابانی؛ جنبش تهیدستان شهری» و «طبقه، سیاست و نظریه اجتماعی» در مصاحبه‌ای که با رویداد۲۴ داشته درباره شرایط کنونی ایران و خشونت موجود در اعتراضات و همچنین سرکوب اعتراضات