دی ۶, ۱۴۰۰

شهریاری در ترازوی دادگری؛ مردمان کارفرما، حاکمان کارگزار

مقدمه عهدنامه مالک اشتر مجموعه‌ای از فرمان‌های علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است که امام اول شیعیان در هنگام انتصاب مالک به فرمانداری مصر به رشته تحریر در آورده است. نگاه غالب به این عهدنامه آن‌را به مثابه مانیفیست زمامداری شیعی قلمداد کرده است که می توان از دل آن مبانی زمامداری و آیین شهریاری را برای ادارۀ جوامع مدرن

وزیر امور خارجه: ایران خارج از کشور به وطن بازگردند

امیر عبداللهیان٬ وزیر امور خارجه٬ برای چندمین بار ایران خارج از کشور را به بازگشت دعوت کرد و گفت: «در سایت «میخک» وزارت امور خارجه، محیطی را فراهم کردیم که از چهارشنبه بارگذاری می‌شود و همه ایرانیان مقیم خارج از

سیمای فقر در ایران؛ از فروش مو تا دیه‌بگیری

زیتون ـ فروغ ایزدی: زن جوان چادری با شلوار جین معمولی و کفش کتانی مقابل سوپرمارکت محله ایستاده بود و با لحنی عادی، گویی آدرس می‌پرسد از کسانی که قصد خرید داشتند کمک می‌خواست: «بچه‌هایم شام ندارند. فقط کمکی به