آذر ۹, ۱۴۰۰

«تجمع در برابر خدا»؛ راهکار پیشنهادی مسئولان برای بحران آب

زیتون: «اعتراض نکنید، نماز باران بخوانید»، این توصیه مقامات حکومت جمهوری اسلامی در ماه‌ها و روزهایی است که بیش از گذشته بحران‌ کمبود آب بر زندگی ایرانیان سایه انداخته است. طی ماه‌های گذشته مردم خوزستان و اصفهان به صورت گسترده