آبان ۲۹, ۱۴۰۰

پناهندگان در ایران واکسینه می‌شوند

مهدی محمودی٬ مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور٬ از واردات یک میلیون و ۶۰۰ هزار دُز واکسن کرونا در قالب سازوکار «پوشش بشردوستانه»

«با آب زنده بودیم»

زیتون: هزاران نفر از مردم اصفهان بر بستر خشک زاینده‌رود دست به اعتراض زدند. کشاورزان و مردم اصفهان خواهان بازگشت آب به این رود، شهر