آبان ۲۶, ۱۴۰۰

محمد نور‌ی‌زاد آزاد شد

محمد آغاسی٬ وکیل محمد نوری‌زاد٬ خبر از آزادی موکلش داد. محمد نوری‌زاد همراه با ۱۳ نفر دیگر، از امضاکنندگان نامه‌ای است که در آن از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته شده است از مقام خود استعفا دهد. همه امضاکنندگان