آبان ۲۲, ۱۴۰۰

فرانسه ادعای اکبر خوش کوشک را تکذیب کرد

یک منبع دیپلماتیک فرانسه روز جمعه در پاسخ به پرسش یورونیوز ادعای اکبرخوش‌کوشک، مقام امنیتی پیشین وزارت اطلاع ایران مبنی بر همکاری سازمان امنیت خارجی