آبان ۳, ۱۴۰۰

اطلاعیه تحریریه زیتون

خوانندگان و همراهان گرامی زیتون، به‌زودی با نسخه جدید وب‌سایت «زیتون» در کنار شما خواهیم بود. به ‌همین علت در ۷۲ ساعت آینده بخش‌هایی از

اصغر فرهادی در فراز و فرود جامعه

اگر بخواهم حرف آخر را اول بزنم، باید بگویم: «اصغر فرهادی عوض نشده، جامعۀ ایران عوض شده است.» پرسشم از آنجا آغاز شد که می‌خواستم