مهر ۲۷, ۱۴۰۰

آیا فروپاشی سیاسی نزدیک است؟

روند فروپاشی اجتماعی در ایران ده سالی است که جدی شده و گستردگی بی‌هنجاری یا آنومی تا حدی پیش رفته است که هر روز خبرهای مربوط به قتل و جنایت و گسترش روزافزون فساد اخلاقی و اجتماعی از سقوط جامعه

پیشروی‌های آرام اینستاگرام ایرانی

سال گذشته تقریباً در همین روزها بود که در مطلبی با عنوان «پیشروی‌های آرام اینستاگرام ایرانی» خلاصه‌ای از نتایج پژوهش‌ام درباره‌ی اینستاگرام ایرانی را منتشر کردم. خوشبختانه آن مطلب، هم در فضای دانشگاهی و هم در عرصه‌ی عمومی مورد توجه