مهر ۷, ۱۴۰۰

? مرگ مشکوک زندانیان جز رعب جامعه چه ثمری دارد؟

زیتون– جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری دراعتراض به تداوم رفتارهای غیرقانونی مقامات قضایی و مدیریت فاجعه بار زندان‌ها بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است: «بازداشت های خودسرانه وغیر قانونی، اعدام های فاجعه آمیز، مرگ

جان کلوین و الهیات طبیعی

  درآمد این نوشته سعی دارد تا در قالب محدودیت‌هایی که برای چنین نوشته های کوتاهی متصور است به تبیین گوشه کوچکی از اندیشه های جان کلوین (۱۵۰۹-۱۵۶۴) بپردازد. بی تردید نوشته های کلوین نیز همانند همه آثار انسانی قابل نقد