شهریور ۲۳, ۱۴۰۰

کارکردنِ خر و خوردنِ یابو

زیتون ـ مهسا محمدی: گفته می‌شود که کرونا در ایران پیک پنجم را پشت سر گذاشته، سرعت واکسیناسیون افزایش یافته و تعداد کشتار روزانه کرونا هم در حال کاهش است. دعوا بر سر واکسن و چند و چون ورود آن

قاعده یا استثناء؟

زیتون – قصه اعمال خشونت در زندان‌های ایران قصه امروز و دیروز نیست؛ از پیش از آغاز دوران قضایی مدرن تا امروز روایت زندانیان سیاسی٬ دگراندیش و محکومان کیفری حکایت از اعمال خشونت زندانبانان دارد. تا پیش از نفوذ شبکه‌های

خداباوری بهترین تبیین از ایده‌ی «کرامت ذاتی» انسان

۱. مقدمه امروزه گفتمان مسلط در ادبیات سیاسی-حقوقی تقریباً سراسر جهان گفتمان حقوق بشری است. سلطه‌ی گفتمان حقوق بشری، دست کم نظراً، تا حدی است که حتی مخالفان این گفتمان نیز می‌کوشند خود را موافق آن جلوه دهند. اما از

مرجع تقلیدی ذوابعاد

به‌مناسبت درگذشت آیت الله سید محمدسعید حکیم ۱ برای من سفرها و از جمله سفر عتبات تنها زیارت ذوات مقدسه و سیاحت اماکن تاریخی و دیدنی‌ها نبوده، بلکه همواره – حتی از کودکی و هم‌پای والدینم- فرصت و توفیق هم‌نشینی