خرداد ۱۹, ۱۴۰۰

رأی زنان بازیچه «رجال» سیاسی

زیتون ـ مهسا محمدی: «نزدیک انتخابات که می‌شود یاد آزادی زنان، کولبران، محرومان می‌افتیم و بارها تکرار می‌شود و مردم از پشت گیرنده‌ها نگاه می‌کنند و می‌گویند یادمان است که قبلی‌ها هم این حرف‌ها را زدند.» هر چند این جملات

گفتند برای پیکر بی جان بهنام سند بگذاریم

زیتون: «کلاب‌هاوس در زیتون» ستونی است روزانه که به اتاق‌های سیاسی این شبکه اجتماعی سرک می‌کشد… *** «به یاد ساسان نیک‌نفس و تمام جان‌های اسیر» نام اتاقی بود که روز گذشته در کلاب هاوس به راه افتاد به یاد ساسان،

گردن‌کشی و سربلندی

این نوشته در باب ضرورت داشتن عزّتِ نفس است اگر بخواهیم از وضع حقارت‌بار کنونی رها شویم. سخن می‌رود درباره سیاست و فرهنگ عزّتِ نفس، آن هم به نظر به موضوع رأی‌گیری برای گزینش از میان صالحان منتخب رژیم. شرکت