اسفند ۲۲, ۱۳۹۹

رقابت بر سر سرکوب

زیتون ـ مهسا محمدی: اینکه وظیفه ارتش در ایران حفظ تمامیت ارضی این کشور است تا بحال تصوری غالب بود. عدم شرکت ارتش در سرکوب اعتراضات داخلی و بر کنار ماندن این بخش از نیروهای مسلح از این کشمکش‌ها اگر

ایران، سیاست خارجی و اجماع اجتماعی

واکنش محترمانه جناب فرخ نگهدار به پاسخ نگارنده بر نقدهای ایشان بر بیانیه ۲۴ نفر، من را بر آن داشت تا به نکات افتراق بین نظریه خود و ایشان بپردازم. در ابتدا باید بگویم به خاطر برخورد محترمانه جناب نگهدار در

نقش روشنفکران در انقلاب؛ جبر، جهل، یا انتخاب؟

روشنفکران دوران شاه که سردمداران اندیشه سیاسی بودند در تشویق انقلاب ۱۳۵۷ نقش داشتند. علی شریعتی شاید مهمترین ایدئولوگ دهه ۴۰ و ۵۰ بود که زمینه انقلاب را میان اقشار متوسط فراهم آورد و سرانجام – خواسته یا ناخواسته –

آمریکای بایدن و جهنم فاشیسم

۱- طبق رصد روزانه «بایگانی خشونت‌های اسلحه» GVA در ایالات متحده، سالانه حدود ۴۰ هزار کشته ماحصل خشونت‌هایی‌ست که با کاربرد اسلحه میان مردمان عادی بر جامعه آوار می شود. این رقم که شامل زنان، کودکان، افراد مسن عادی و