بهمن ۱۶, ۱۳۹۹

در آمدی بر شکستِ عقلانیتِ بلخی

درآمد: سُفرۀ خرد و خرد‌گرایی در پهنایِ تاریخ ــــ گاه پیوسته و گاه گسسته ــــ در مراکز و تمدن‌های بسیاری پهن شده و بر تارکِ ظلمت‌های مشبع از ناعقلانیت و جهل درخشیده است. شاید در گزارش از خردگرایی و عقلانیتِ

ادبِ مداحانِ «آقا»

زیتون ـ یلدا امیری: هیتلر در ابتدای نخست‌وزیری خود در آلمان نازی توانست کشور را از بحران اقتصادی به سلامت بیرون ببرد. گفته می‌شود قسمتی از آنچه که از او مردی با اندیشه‌های اهریمنی و جنایتکارانه ساخت، کسانی بودند که