آبان ۲۲, ۱۳۹۹

فیرحی و فهم عرفی از فقه‌ سیاسی

۱-داود فیرحی گرچه خاستگاهش حوزه  بود اما برخلاف بسیاری از چهره‌های پروژه وحدت حوزه و دانشگاه در جمهوری اسلامی و به‌ویژه شخصیت نمادین آن در دانشگاه تهران ، عباس‌علی عمید زنجانی، نه خواستار حوزوی سازی دانشگاه بود و نه علوم

«برجام» فقط اشتراک لفظی است

  زیتون ـ احسان نادرپور، مهسا محمدی: بعد از یک ماراتن انتخاباتی، در نهایت نام جو بایدن از صندوق رای آمریکایی‌ها به عنوان رییس جمهوری منتخب بیرون آمد. چهل و ششمین رییس جمهوری ایالات متحده در میانه‌ی موجی از بیم

سیاست اقتدارگرا و اعدام-۲

در سال ۲۰۰۱ و در میانه گذار به دموکراسی، دولت شیلی قانون لغو حکم اعدام را به تصویب رساند. تا آن زمان ۱۲۶ سال بود که حکم اعدام برای جرائم غیرسیاسی به کار برده میشد. مجازات حبس ابد نیز حداقل

رابطه با آمریکا یا «جواب خدا»

در طول چهل سال گذشته، موضوع رابطه با امریکا همواره یکی از چالش‌های مهمی بوده که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با آن دست به گریبان بوده است و یکی از کسانی که بسیار تلاش کرد تا راهی برای عبور