Daily Archives: اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

🍃 زنده| حکم حبس محمود صادقی تایید شد

سازمان قضایی نیروهای مسلح: خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی می‌توانند شکایت کنند

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بیمناکی آقای خامنه‌ای از «تردیدافکنی»

رضا علیجانی

یکی از نکات مهم سخنرانی آقای خامنه‌ای در جلسه به‌اصطلاح گفت‌و‌شنود با دانشجویان، به‌کارگیری چندباره کلمه «تردید» بود. گویی رهبر جمهوری اسلامی از نکته‌ای بیمناک است و آن ایجاد تردید در حقانیت گفتمان ضدغربی او و نیز نحوه مدیریتش بر کشور در میان بخشی ادامه…