Daily Archives: اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مسئولیت جمعی در برابر یک جنایت

محمدرضا جلائی‌پور

«۱۱ اردیبهشت ۹۹، جمعی ۵۷ نفره از شهروندان افغانستان (از جمله چند نوجوان و چند سالمند) از هریرود در ولایت هرات وارد خاک ایران می‌شوند. همه مهاجران غیررسمی در ایران بودند که بعد از شیوع کرونا موقتا به افغانستان رفته ادامه…

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

🍃 زنده| وزیر آموزش و پرورش: مدارس از هفته آینده باز می‌شوند

آبادان قرنطینه کامل شد