Daily Archives: اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند

عبدالکریم سروش

به دنبال مصاحبه اخیر صاحب این قلم در باب اپیدمی کرونا و کارکرد دین و خدا ( زیتون.فروردین ۱۳۹۹) چند تن از عالمان و عامیان قدم به میدان نقد و جرح نهادند و در دفاع از ساحت روحانیت و دیانت، ادامه…

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

جنبش‌های اجتماعی و جامعه ایرانی

علیرضا کفایی

آقای کیوان صمیمی، فعال سیاسی و نظریه‌پرداز، راهی را برای رسیدن به دموکراسی پایدار بر پایه جنبش‌های مردمی پیشنهاد داده‌اند و در اولین کوتاه نوشتی که در سایت زیتون منشر شده و قرار است در ستون هفتگی زیتون با عنوان ادامه…