تیر ۱۷, ۱۳۹۵

برای عباس کیارستمی: آوازت دریغ

هنگام رفتنت نبود/ بی وداع با میزبان و تاریخ/ با دوره‌ی یخبندان چهارم/ و کمبود ذرات ازن/ آوازت را دریغ کردی/ از گوش های گرسنه/ و گریختی ناهنگام/ از فصل زرد زیتون/ ای باغت یادگار/ ای تاجت خروس/ ای زخم از مذهب تو دور/ ای خیره در چشم اسفندیار کور/ من آن روز
که تو را تبریک گفتم/ از سر ایمان نبود/ از سر اسرار غیب هم نبود/ یک پاره از هویت تو بود

این بار از در اصلی فرودگاه آمد

باران واکنش ها همچنان در حال باریدن است. برای کسی که از دست همین حضرات به فیلم ساختن در ایتالیا و ژآپن روی آورده بود و آخرین پروژه ناتمامش در چین قرار بود که به انجام برسد. به قول رفیقی! کلا ملت جالبی هستیم! کلا!
راستی آخرین خبر! با کفن آمد. از در اصلی فرودگاه. بدون اینکه مجبور شود به خاطر دست و روبوسی به یک خانم از در پشتی فرار کند. حتی اگر نخل طلا برده باشد.

ارزیابی نقادانه‌ی نسبت‌سنجی دیانت و خشونت

روشن‌فکران دینی و غیردینی ما متأسفانه ‌همه‌ی نظریه‌ها و دانش سنجیده و انباشته و آزموده در علوم انسانی و اجتماعی درباره‌ی خشونت را وقتی نوبت به فهم و تبیین گرفتاری‌هایی مثل خشونت در جامعه‌های مسلمان‌نشین می‌رسد، فراموش می‌کنند یا نادیده می‌گذارند، و دست از کلیشه‌های کلونیالیستی دویست‌سیصد‌سال پیش که فرهنگ را ام المسائل و البته شاه‌کلید همه‌ی قفل‌ها می‌دانست، برنمی‌دارند و با افتخار در شیپور فرهنگ‌گرایی می‌دمند و آخر سر هم یا درصدد اختراع چرخ سنت یا فرود آوردن وحی جدید برمی‌آیند، یا از یوگا و معنویت‌درمانی سر در می‌آورند.

مکارم شیرازی: از فتوایم سوءاستفاده نکنید

زیتون-  در پی رسانه ای شدن فتوای آیت الله مکارم شیرازی در خصوص «امکان ترک حجاب در  شرایط ضروری»، این مرجع تقلید ابراز امیدواری کرد که از این فتوا سوء استفاده نشود. وب سایت رسمی مکارم شیرازی  توضیحات او را

حق نرگس، حق علی و کیانا

اعتصاب غذا برای احقاق حق تماس با فرزندان. نرگس محمدی ذره ذره از جان خود مایه می‌گذارد که به یکی از حقوق بدیهی و ابتدایی‌ هر شهروند و مادری نائل آید: شنیدن صدای فرزندان، هرچند از درون زندان. دستگاه قضایی

معمای شاه، خمینی و انقلاب

دوست عزیز و طنّاز دوست‌داشتنی جناب ابراهیم نبوی! واقعیت این است که فکر نمی‌کردم نقدم بر نوشته شما با عنوان «معمای خمینی» به پاسخی طولانی و مبسوط درباره بخشی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین فصول تاریخ معاصرمان یعنی محمدرضا شاه و

امتناع حکمرانی در جمهوری اسلامی

برای آن‌ها که از سیاست در ایران می‌نویسند یا فعال سیاسی هستند، نگاهی به پشت سر و آنچه نوشته‌اند و گفته‌اند بسیارغم انگیز و ناامید کننده است. از سال ۷۶ تا به امروز، موضوع یاداشت‌ها و گفته‌ها تنوعی پیدا نکرده