صحبت‌های مشکینی در ابتدای این جلسه، به روشنی تاکیدی است بر این‌که عزل یا چنانکه اتفاق افتاد استعفای آقای منتظری و پذیرش…

Posted by Shahed Alavi on Sunday, January 14, 2018

 

بازگشت به صفحه اول