زیتون– آیت‌الله سیستانی، از مراجع تقلید شیعان در نجف، فتوا داد که «مجرد استفاده از مهارت‌های غیرمسلمان حرمت ندارد.»
به گزارش شفقنا او در پاسخ به این سوال که «اگر غیر مسلمان تعهد دهد که درچارچوب مقررات و قوانین نظام اسلامی عمل کند، آیا انتخاب فردی از اقلیت‌های مذهبی توسط مردم از طریق برگزاری انتخابات در شهرهایی با اکثریت مسلمان و یا بر عهده گرفتن نمایندگی مردم توسط او جهت انجام امور مدنی و اداره شهر و امثال آن، خلاف شرع مقدس اسلام است؟»، با توجه به فقه و سنت پاسخ داد که این امر حرمت شرعی ندارد.
این سوال به لغو عضویت تنها عضو زردشتی شورای شهر یزد، با حکم شورای نگهبان برمی‌گردد.
حکمی که به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان غیر قابل مناظره و لازم الجرا است.
پیشتر محمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان نیز گفته بود مخالفت با حکم شورای نگهبان در حکم مخالفت با جمهوری اسلامی است.

بازگشت به صفحه اول