تنها حقیقت است که می ماند…
مراسم بزرگداشت دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران

دکتر ابراهیم یزدی پس از هفت دهه تلاش پرفراز و نشیب در راه آزادی و آبادی و استقلال ایران زمین در حالی که نگران اما امیدوار به سرنوشت مردم و میهن خویش می نگریست چشم از جهان فروبست.
دبیر کل نهضت آزادی ایران در سه عرصه فکری، سیاسی و تشکیلاتی کوله باری از خاطره و تجربه تلخ و شیرین برای ما و نسل آینده ساز سرزمین مان برجای گذاشته است. در مراسم بزرگداشتی به همین مناسبت ضمن زنده داشتن یاد آن عزیز سفرکرده این تجربه گرانبار را به بحث و بررسی می نشینیم.

مکان:
۷۵ boulevard vincent auriol
۷۵۰۱۳ paris
Métro chevaleret,ligne 6

زمان:
ساعت ۱۸تا۲۰
شنبه دوم سپتامبر۲۰۱۷

جمعی از فعالان ملی – مذهبی

بازگشت به صفحه اول