زیتون– شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، گفت نظر این معاونت «نبود هیچ قید و شرطی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها نباشد»، بلکه «برای برخی رشته‌ها با فراهم کردن ساز و کارهای لازم می‌توان زمینه حضور دختران در ورزشگاه‌ها» را فراهم کرد.molaverdi
مولاوردی در نشست خبری نمایشگاه مطبوعات، انتصاب دو مدیر زن را موجب «یک قدم به عدالت نزدیک‌تر شدن دولت» دانست، اما گفت: «انتظار می‌رفت که در ترمیم کابینه زنان مورد توجه قرار گیرند و حتی کمپین‌هایی نیز در این زمینه به راه افتاد.»
معاون امور زنان روحانی در پاسخ به این سوال که «آیا نباید به تناسب تخصص و مسئولیت‌های محول شده توجه بیشتری شود تا انتخاب مدیر زن»، گفت: «اگر انتظار داشته باشیم که برای سپردن مسئولیت‌ها به زنان بر اساس تخصص و تجارت آنان اقدام شود شاید تا ۲۰ تا ۳۰ سال آینده هیچ زنی را در مناصب بالای مدیریتی نبینیم.»

بازگشت به صفحه اول