تغییر۶٠ فرماند‌ار د‌ر د‌ستور کار وزارت کشور

زیتون– عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، خبر از آن داد که ۶۰ نفر از فرمانداران تا پایان دوران دولت یازدهم تغییر خواهند کرد.
وزیر کشور به فارس گفت در حال حاضر عملکرد ۶۰ فرمانداری بررسی می‌شود «تا در صورت عدم احراز شدن شرایط مورد نظر دولت، تغییر صورت گیرد.»image635178599690752249
رحمانی‌فضلی با رد اخباری که حکایت از «فشار» برای تغییر استانداران و فرمانداران بر او دارد، گفت: «گاهی اوقات پیشنهاد‌اتی مطرح می‌شود‌، به هر حال اعضای هیات د‌ولت د‌ر استان‌ها ترد‌د‌ د‌ارند‌ و د‌ر آن‌جا حضور می‌یابند‌ و گاهی اوقات با استاند‌اران و مد‌یران استانی مواجه می‌شوند‌ که علاقه همکاری ند‌ارند‌ یا ضعف د‌ارند‌ که طبیعتا این مسایل را به ما منتقل می‌کنند‌».
وزیر کشور در مورد احتمال تغییر استاندار اصفهان نیز گفت که از عملکرد‌ او «رضایت چند‌انی» وجود‌ ند‌ارد‌ و «طبق بررسی‌هایی که د‌اشته‌ایم جزو استان‌هایی است که شامل این موارد‌ می‌شود‌ ولی اینکه نتیجه چه می‌شود‌ باید‌ ببینیم نتیجه ارزیابی و بررسی‌ها چه می‌شود‌، و تعاملات با استان و د‌ولت چه می‌شود‌ چون یک‌سری نارضایتی‌هایی بود‌. باید‌ بررسی کنیم و به هر نتیجه برسیم اقد‌ام خواهیم کرد‌.»

 

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

مقدمه: چهل و پنچ سال از حکومتی برآمده از انقلابی با ماهیتی اسلام‌گرایانه در ایران می‌گذرد. در این مدت، این حکومت در نزاعی پُر دامنه در ساختار درونی، تمام نگرش‌های شریک در فرآیند انقلاب را

ادامه »

نه کشتار ۹۸ و نه حادثه شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی هم نتوانسته بود چنین زمینه‌ و انگیزه‌ای برای ظهور و تقویت «شجاعت مدنی» در نزد خاص و عام مردم بسازد و لکنت از زبان‌ها بردارد. شمار اعتراض‌های صریح و بی‌پرده مخصوصا از جانب شهروندان عادی چشم‌گیر است. تعداد فعالان مدنی که با زبان صریح و بی‌لکنت،‌ خواهان برچیده‌شدن نظام‌ها، از گشت ارشاد تا اصل حکومت، هستند افزونی گرفته. بماند که هنوز آغاز این راه است و …

ادامه »

راهی کجایید؟ حزن و اندوهِ چه را در سر می‌پرورید؟ کفش از پا سترده‌اید که بگویید حسینی‌ام؟ پیاده عزم زمینی به نام کربلا کرده‌اید … برگردید که خود می‌دانید که در دل ایرانیان همه غوغا و فریاد است؛ از دست ظالمی که رسم و رسومی جز ویرانی ایران نمی‌شناسد: ویرانی آب و خاک و دین و مرام و هرچه مسلک این سرزمین

ادامه »