تغییر۶٠ فرماند‌ار د‌ر د‌ستور کار وزارت کشور

زیتون– عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، خبر از آن داد که ۶۰ نفر از فرمانداران تا پایان دوران دولت یازدهم تغییر خواهند کرد.
وزیر کشور به فارس گفت در حال حاضر عملکرد ۶۰ فرمانداری بررسی می‌شود «تا در صورت عدم احراز شدن شرایط مورد نظر دولت، تغییر صورت گیرد.»image635178599690752249
رحمانی‌فضلی با رد اخباری که حکایت از «فشار» برای تغییر استانداران و فرمانداران بر او دارد، گفت: «گاهی اوقات پیشنهاد‌اتی مطرح می‌شود‌، به هر حال اعضای هیات د‌ولت د‌ر استان‌ها ترد‌د‌ د‌ارند‌ و د‌ر آن‌جا حضور می‌یابند‌ و گاهی اوقات با استاند‌اران و مد‌یران استانی مواجه می‌شوند‌ که علاقه همکاری ند‌ارند‌ یا ضعف د‌ارند‌ که طبیعتا این مسایل را به ما منتقل می‌کنند‌».
وزیر کشور در مورد احتمال تغییر استاندار اصفهان نیز گفت که از عملکرد‌ او «رضایت چند‌انی» وجود‌ ند‌ارد‌ و «طبق بررسی‌هایی که د‌اشته‌ایم جزو استان‌هایی است که شامل این موارد‌ می‌شود‌ ولی اینکه نتیجه چه می‌شود‌ باید‌ ببینیم نتیجه ارزیابی و بررسی‌ها چه می‌شود‌، و تعاملات با استان و د‌ولت چه می‌شود‌ چون یک‌سری نارضایتی‌هایی بود‌. باید‌ بررسی کنیم و به هر نتیجه برسیم اقد‌ام خواهیم کرد‌.»

 

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

دستاوردهای انتخابات چهاردمین دوره ریاست جمهوری برای من اگر با اهمیت تر از انتخابات دوم خرداد نباشد، کمتر نیست! چه بسا تأمل برانگیزتر است و چه بسا بار دیگر قابلیت ایجاد یک گفتمان سیاسی را

ادامه »

این‌که آقای روحانی و دولت هشت ساله‌اش موفق عمل کرده یا نه و این که چه اندازه کامیاب بوده است، خارج از موضوع این

ادامه »

تصویری از پشتِ پرده در دست نیست. کسی خبری نزدیک از حال‌واحوال او در رخ‌دادهای مختلف سیاسی نداده و نمی‌دهد.

ادامه »