زیتون– فرمانداری قم مصوبه شورای شهر در زمینه واگذاری قطعه زمینی در بلوار پیامبر اعظم به امام جمعه اصفهان را رد کرد.
ماه گذشته شورای شهر قم تصویب کرد که یکی از پلاک‌های بلوار پیامبر اعظم در اختیار امام جمعه اصفهان قرار گیرد. خبرگزاری مهر به نقل از مصطفی سعادت طلب، رییس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم، نوشت این پورنده از کمیته انطباق فرمانداری قم رد شد.1113158_109
فرمانداری قم در نامه‌ای اعلام کردهد که دراین مصوبه ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری رعایت نشده است. این ماده به وظیفه شهرداری در قبال حفاظت از اموال عمومی و جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اموال اشاره دارد.
سعادت‌طلب به مهر گفت مطابق ماده ۴۶ ««در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب شود به تشخیص انجمن شهر جز اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می‌شود» و با توجه به این ماده «تصمیم شورای شهر برای واگذاری این قطعه زمین به امام جمعه اصفهان کاملا قانونی بوده است.»
حسن بختیاری، نایب رییس شورای شهر قم، با اشاره به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری گفت: «شهرداری املاکی که در اختیارش است را با حفظ مالکیت می‌تواند در اختیار اشخاص قرار دهد و با استناد به این قانون کار شهرداری بدون نقص حقوقی بوده اما با وجود اینکه توضیحات داده شد اما این لایحه رد شد.»
اصرار بر مصوبه قبلی شورا در واگذاری این قطعه زمین به امام جمعه اصفهان در جلسه شامگاه یکشنبه بدون مخالف، تصویب شد.

بازگشت به صفحه اول