زیتون– دادگاهی در مصر محمد مرسی، رییس‌جمهوری سابق این کشور را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. images-1
به گزارش بی‌بی‌سی فارسی این حکم به دلیل نقش محمد مرسی در «کشتن معترضان» در خارج از کاخ ریاست‌جمهوری در قاهره در سال ۲۰۱۲ صادر شده است.
رییس‌جمهوری سابق مصر از سه سال پیش تاکنون در زندان است. او پیشتر برای سه پرونده متفاوت به حبس ابد و اعدام محکوم شده بود. حال در دادگاه تجدیدنظر حکم او به ۲۰ سال حبس کاهش یافته است.
محمد مرسی نخستین رییس‌جمهور غیرنظامی بود که پس از سرنگونی حسنی مبارک و با انتخابات سر کار آمد. او با کودتا از سمت خود برکنار شد.

بازگشت به صفحه اول