4 دیپلمات ایرانی

وزیر دفاع ایران: احمد متوسلیان و ۳ دیپلمات دیگر ایرانی زنده هستند

زیتون– وزیر دفاع گفت که سردار احمد متوسلیان و ۳ دیپلمات دیگر ایرانی زنده و در اسرائیل هستند. اشاره دهقان به ۴ دیپلمات ربوده شده ایرانی، به عملیات ربایش احمد متوسلیان وابسته نظامی سفارت ایران در بیروت، سید محسن موسوی کاردار سفارت